System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Archiwizacji Danych

Funkcjonalności

Dla kogo jest EBI24?

 • Dla jednoosobowych działalności

  EBI24 to idealne rozwiązanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerów, jak i osób zatrudniających pracowników bez względu na charakter działalności – usługi, handel czy produkcja. Funkcje EBI24 takie jak wystawianie faktur, korygowanie, wystawianie rachunków do umów o dzieło lub umów zlecenia, zbieranie kosztów, dostęp dla zewnętrznej księgowości, bezpieczne przechowywanie, dostęp online, a przede wszystkim wersja mobilna znacznie ułatwią pracę, zaoszczędzą czas, jak również pozwolą utrzymać porządek w dokumentach. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Dla małych i średnich firm

  Wirtualny sekretariat, zarządzanie dostępem do dokumentów dla pracowników, delegowanie uprawnień dla firm zewnętrznych jak księgowość, partnerzy oraz inne podstawowe działania - obieg dokumentów, wystawianie faktur, zbieranie i agregacja kosztów i innych dokumentów, dostępne archiwum usprawnią pracę wszystkim pracownikom i partnerom. Małe i średnie firmy mogą korzystać z dodatkowych opcji obsługi dokumentów finansowo-kasowych oraz magazynowych oraz integracji z systemami księgowymi i bankowymi. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Duże firmy

  Duże firmy przede wszystkim mają możliwość integracji modułów i funkcjonalności EBI24 z obecnymi już w firmie rozwiązaniami takimi jak programy księgowe, magazynowe, systemy ERP. Masowe rozsyłanie faktur elektronicznych, zbieranie potwierdzeń, zawieranie umów, zlecenia, zbieranie faktur kosztowych w systemie EBI24 mogą stanowić idealne wdrożenie uzupełniające dla tych rozwiązań, które już działają w każdej dużej firmie. EBI24 może wspomagać procesy dla każdego rodzaju działalności i branży w zależności od indywidualnych potrzeb. Dla dużych firm oferujemy rozwiązanie typu ENTERPRISE, które daje możliwość integracji między obecnymi rozwiązaniami a funkcjonalnościami EBI24. Jeżeli masz pytania dotyczące rozwiązań dla dużej firmy skontaktuj się z nami

 • Firmy pracujące z dużą ilością podwykonawców

  agentów handlowych, kierowców, osób na zleceniach i umowach o dzieło, systemach prowizyjnych. EBI24 to idealne rozwiązanie dla tworzenia globalnej lub lokalnej sieci współpracy, która pozwoli zwiększyć efektywność i kontrolę obiegu dokumentów. Już podstawowe funkcjonalności, takie jak tworzenie, wysyłanie, oznaczanie statusu i podpisywanie dokumentów oraz tworzenie powiązań między dokumentami, segregowanie ich w katalogi, nadawanie etykiet, archiwizacja oraz łatwość wyszukiwania, jak również wykorzystanie opcji tworzenia własnych lub adaptacja gotowych szablonów znacznie usprawni i przyśpieszy funkcjonowanie każdego działu. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Dla firm posiadających oddziały

  Firmom o wielu oddziałach EBI24 daje możliwość stworzenia lokalnej sieci współpracy i dywersyfikacji działań, obsługi i przyznawania uprawnień z podziałem na szczebel centralny i poszczególne jednostki lokalne, placówki sprzedaży itp. Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu EBI24 jest pełna kontrola nad obiegiem dokumentów i ich statusem. Funkcjonalności podstawowe, takie jak tworzenie, wysyłanie, oznaczanie statusu i podpisywanie dokumentów oraz tworzenie powiązań między dokumentami, segregowanie ich w katalogi, nadawanie etykiet, archiwizacja oraz łatwość wyszukiwania wprowadzi pełny porządek i usprawni współpracę między oddziałami i centralą. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Dla sieci franczyzowych

  Współpraca z partnerami w ramach sieci franczyzowej z wykorzystaniem EBI24 daje takie same korzyści jak w przypadku firmy z wieloma oddziałami. Główna zaleta dla sieci franczyzowych polega na możliwości przyznawania uprawnień do dokumentów, katalogów lub poszczególnych działań na dokumentach. EBI4 to zatem także idealne rozwiązanie dla stworzenia i obsługi globalnej sieci partnerów zewnętrznych, takich jak oddziały franczyzowe. Wszystkie funkcjonalności podstawowe i adaptacja gotowych szablonów dokumentów zoptymalizuje obsługę wszystkich jednostek franczyzowych, a także pozwoli scentralizować wszelkie najważniejsze dane. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Dla spółek zagranicznych powiązanych kapitałowo

  EBI24 daje unikalną możliwość zdalnego dostępu do systemu z każdego miejsca o dowolnej porze. Daje to możliwość pełnej kontroli nad obiegiem dokumentów oraz kwestiami finansowo-księgowymi. Możliwość tworzenia, generowania i eksportowania wielowymiarowych raportów da jeszcze większą kontrolę nad sytuacją w firmie. Dodatkowym ważnym elementem dla działalności tego typu jest funkcja archiwizacji dokumentów i zaawansowane wyszukiwanie dowolnego dokumentu lub raportu. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

 • Dla właścicieli wielu spółek

  EBI24 to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się u osób prowadzących kilka firm czy działalności gospodarczych na różnych polach. EBI24 pozwala na łatwe i wygodne zarządzanie dokumentami kilku firm lub prowadzonych działalności równocześnie w jednym miejscu. Wgląd jak i obsługa dokumentacji ogólnej i kosztowo przychodowej z jednego miejsca z możliwością łatwego przełączania się między firmami wprowadzi jeszcze większą wygodę i kontrolę prowadzonych interesów. Sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu EBI24 tutaj.

Z EBI24 korzystają branże:

 • Agencje marketingowe

  EBI24 idealnie spełni się w roli wspomagania zarządzania dokumentami w firmie w tym obsługę bieżąca dokumentów, obsługę faktur i archiwum. Zarządzanie wirtualny sekretariat i elektroniczny obieg dokumentów, jak również obsługa faktur wspomogą lub zastąpią inne programy wspomagające pracę firmy. EBI24 przy wykorzystaniu funkcjonalności wprowadzania do systemu własnych szablonów takich jak umowy, rachunki a także przez funkcję zdanego podpisu elektronicznego ułatwi pracę w zawieraniu umówi z klientami i podwykonawcami. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Agencje marketingowe

  EBI24 idealnie spełni się w roli wspomagania zarządzania dokumentami w firmie w tym obsługę bieżąca dokumentów, obsługę faktur i archiwum. Zarządzanie wirtualny sekretariat i elektroniczny obieg dokumentów, jak również obsługa faktur wspomogą lub zastąpią inne programy wspomagające pracę firmy. EBI24 przy wykorzystaniu funkcjonalności wprowadzania do systemu własnych szablonów takich jak umowy, rachunki a także przez funkcję zdanego podpisu elektronicznego ułatwi pracę w zawieraniu umówi z klientami i podwykonawcami. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Agencje nieruchomości

  Standardowymi funkcjami dedykowanymi dla branży nieruchomości jest obsługa dokumentów i faktur. Poza funkcjami zarządzania sekretariatem i dokumentami finansowymi, ich przesyłania i archiwizacji bardzo ciekawą funkcją jest możliwość elektronicznego podpisania umowy jak również opcja mobilnego podpisywania umów reprezentacji podczas spotkania z klientem bezpośrednio przed oglądanym lokalem. Agent wyjmując Tablet może poprosić Klienta o podpisanie przygotowanej umowy, która bezpośrednio jest przekazywana do odpowiedniego katalogu elektronicznego archiwum a razie potrzeby szybko odnaleziona. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Agencje nieruchomości

  Standardowymi funkcjami dedykowanymi dla branży nieruchomości jest obsługa dokumentów i faktur. Poza funkcjami zarządzania sekretariatem i dokumentami finansowymi, ich przesyłania i archiwizacji bardzo ciekawą funkcją jest możliwość elektronicznego podpisania umowy jak również opcja mobilnego podpisywania umów reprezentacji podczas spotkania z klientem bezpośrednio przed oglądanym lokalem. Agent wyjmując Tablet może poprosić Klienta o podpisanie przygotowanej umowy, która bezpośrednio jest przekazywana do odpowiedniego katalogu elektronicznego archiwum a razie potrzeby szybko odnaleziona. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Agencje Fundacje rządowe i pozarządowe

  Tak jak dla każdej średniej firmie EBI24 idealnie spełni się w roli wspomagania zarządzania sekretariatem (wirtualny sekretariat) a przede wszystkim da możliwość stworzenia efektywnej sieci współpracy ze wszystkimi partnerami i współpracownikami poprzez udzielanie dostępu do wybranych dokumentów, katalogu jak zarówno ich tworzeniu. EBI24 daje możliwość wprowadzania do systemu własnych szablonów wszystkich rodzajów dokumentów i generowania procesu ich obiegu w tym poprzez zdalne elektroniczne podpisywanie. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Agencje Fundacje rządowe i pozarządowe

  Tak jak dla każdej średniej firmie EBI24 idealnie spełni się w roli wspomagania zarządzania sekretariatem (wirtualny sekretariat) a przede wszystkim da możliwość stworzenia efektywnej sieci współpracy ze wszystkimi partnerami i współpracownikami poprzez udzielanie dostępu do wybranych dokumentów, katalogu jak zarówno ich tworzeniu. EBI24 daje możliwość wprowadzania do systemu własnych szablonów wszystkich rodzajów dokumentów i generowania procesu ich obiegu w tym poprzez zdalne elektroniczne podpisywanie. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Biura tłumaczeń

  Bardzo atrakcyjną funkcją EBI24 jest możliwość wymiany dokumentów z podwykonawcami jak również klientami. Współpracujący tłumacze po wykonaniu swojej pracy wystawiają fv. Trafiają one do biura w różnych formach i różnym czasie. EBI24 pozwala na ten proces ujednolicić uporządkować – po pierwsze biuro może wysłać do tłumacza Zlecenie wg wprowadzonego gotowego szablonu (z informacją jaka kwota ma być na fv oraz za jaką usługę) – w odpowiedzi od tłumacza otrzyma fv z właściwą kwotą, informacją o zgodności ze zleceniem i w jednakowej formie od wszystkich współpracujących. Takie rozwiązanie pozwala mieć zawsze ujednolicone dokumenty, kontrolę na procesem rozliczania, jasne raporty i statystyki. W końcu ład i porządek. Również zdalne wystawianie podpisywanie umów lub zleceń z podwykonawcami to krok ku nowoczesnemu zarządzaniu biurem tłumaczeń. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Biura tłumaczeń

  Bardzo atrakcyjną funkcją EBI24 jest możliwość wymiany dokumentów z podwykonawcami jak również klientami. Współpracujący tłumacze po wykonaniu swojej pracy wystawiają fv. Trafiają one do biura w różnych formach i różnym czasie. EBI24 pozwala na ten proces ujednolicić uporządkować – po pierwsze biuro może wysłać do tłumacza Zlecenie wg wprowadzonego gotowego szablonu (z informacją jaka kwota ma być na fv oraz za jaką usługę) – w odpowiedzi od tłumacza otrzyma fv z właściwą kwotą, informacją o zgodności ze zleceniem i w jednakowej formie od wszystkich współpracujących. Takie rozwiązanie pozwala mieć zawsze ujednolicone dokumenty, kontrolę na procesem rozliczania, jasne raporty i statystyki. W końcu ład i porządek. Również zdalne wystawianie podpisywanie umów lub zleceń z podwykonawcami to krok ku nowoczesnemu zarządzaniu biurem tłumaczeń. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Biura podróży

  Dzięki EBI24 biura podróży mogą uwolnić się od stosów papierów, w szczególności podpisywanych umów a często również konieczności wysyłania pocztą egzemplarzy umowy do podpisania. EBI24 wprowadził możliwość zdalnego podpisania umowy tj. wysłania emailem umowy z prośbą o odręczny podpis na dokumencie pdf. Po podpisaniu klient może pobrać i zachować umowę w pdf jak również może ją wydrukować. Taka procedura podpisywania umów znacznie przyśpieszy i obniży koszty realizacji zleceń. Oczywiście EBI24 daje możliwość korzystania z podstawowych zarządzać wszystkimi bieżącymi dokumentami w firmie jak również obsługiwać wystawianie i wysyłanie faktur. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Biura podróży

  Dzięki EBI24 biura podróży mogą uwolnić się od stosów papierów, w szczególności podpisywanych umów a często również konieczności wysyłania pocztą egzemplarzy umowy do podpisania. EBI24 wprowadził możliwość zdalnego podpisania umowy tj. wysłania emailem umowy z prośbą o odręczny podpis na dokumencie pdf. Po podpisaniu klient może pobrać i zachować umowę w pdf jak również może ją wydrukować. Taka procedura podpisywania umów znacznie przyśpieszy i obniży koszty realizacji zleceń. Oczywiście EBI24 daje możliwość korzystania z podstawowych zarządzać wszystkimi bieżącymi dokumentami w firmie jak również obsługiwać wystawianie i wysyłanie faktur. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Deweloperzy

  Dla firm deweloperskim tak samo dużych jak mniejszych a nawet jednoosobowych wykonawców EBI24 pozwoli przenieść wszystkie dokumenty i ich obsługę, archiwizację jak również obsługę faktur na formę elektroniczną . Ułatwi to znacznie dostęp do wszystkich bieżących pism i druków ale też da możliwość łatwego odszukiwania ich w archiwum. EBI24 przyśpieszy obieg i dostęp do pism, umów i innych druków między pracownikami jak również z klientami zarówno tych bieżących jak i archiwalnych.. EBI24 daje możliwość zdalnego podpisywanych umów i wszelkich druków bez konieczności wysyłania drukowanych egzemplarzy i czekanie na odesłanie przez klienta drogą pocztową. Dodatkowo EBI24 daje możliwość korzystania z gotowych szablonów druków, zgód itp. które można udostępniać klientom lub partnerom przez Internet. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Deweloperzy

  Dla firm deweloperskim tak samo dużych jak mniejszych a nawet jednoosobowych wykonawców EBI24 pozwoli przenieść wszystkie dokumenty i ich obsługę, archiwizację jak również obsługę faktur na formę elektroniczną . Ułatwi to znacznie dostęp do wszystkich bieżących pism i druków ale też da możliwość łatwego odszukiwania ich w archiwum. EBI24 przyśpieszy obieg i dostęp do pism, umów i innych druków między pracownikami jak również z klientami zarówno tych bieżących jak i archiwalnych.. EBI24 daje możliwość zdalnego podpisywanych umów i wszelkich druków bez konieczności wysyłania drukowanych egzemplarzy i czekanie na odesłanie przez klienta drogą pocztową. Dodatkowo EBI24 daje możliwość korzystania z gotowych szablonów druków, zgód itp. które można udostępniać klientom lub partnerom przez Internet. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Drukarnie

  EBI24 w branży firm drukarskich i analogicznie w innych firmach produkcyjnych może być wykorzystany w sposób pełny lub częściowy zintegrowany z pozostałymi systemami takimi jak ERP czy programami księgowo-finansowymi w obszarach wsparcia obsługi magazynu, dystrybucji faktur lub innych dokumentów. Skala wykorzystania EBI24 zależy w znaczeni mierze od potrzeb jak i wielkości przedsiębiorstwa. Poza standardowymi funkcjonalnościami EBI24 oferuje dodatkowe moduły które pozwolą wspomóc obieg dokumentów magazynowych, kasowych takich jak WZ, PZ, KW, KP. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Sposób adaptacji wybranych funkcji systemu dostępny w wersji Enterprise tutaj.

  Drukarnie

  EBI24 w branży firm drukarskich i analogicznie w innych firmach produkcyjnych może być wykorzystany w sposób pełny lub częściowy zintegrowany z pozostałymi systemami takimi jak ERP czy programami księgowo-finansowymi w obszarach wsparcia obsługi magazynu, dystrybucji faktur lub innych dokumentów. Skala wykorzystania EBI24 zależy w znaczeni mierze od potrzeb jak i wielkości przedsiębiorstwa. Poza standardowymi funkcjonalnościami EBI24 oferuje dodatkowe moduły które pozwolą wspomóc obieg dokumentów magazynowych, kasowych takich jak WZ, PZ, KW, KP. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Sposób adaptacji wybranych funkcji systemu dostępny w wersji Enterprise tutaj.

 • Firmy transportowe

  W zależności od skali działalności firmy transportowe mogą wykorzystać system EBI24 w części lub całości. Standardowa obsługa dokumentów, wystawianie i wysyłanie faktur, agregacja kosztów, sprawne archiwum w jednym miejscu pomogą każdej małej firmie transportowej. Dodatkowo EBI24 oferuje dodatkowe moduły które pozwolą wspomóc obieg dokumentów magazynowych, kasowych takich jak WZ, PZ, KW. Duża firma transportowa może wykorzystać system EBI24 jako dodatkowy element wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach jak np. obsługa magazynu, dystrybucja faktur czy generowanie unikalnych raportów. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Sposób adaptacji wybranych funkcji systemu dostępny w wersji Enterprise tutaj.

  Firmy transportowe

  W zależności od skali działalności firmy transportowe mogą wykorzystać system EBI24 w części lub całości. Standardowa obsługa dokumentów, wystawianie i wysyłanie faktur, agregacja kosztów, sprawne archiwum w jednym miejscu pomogą każdej małej firmie transportowej. Dodatkowo EBI24 oferuje dodatkowe moduły które pozwolą wspomóc obieg dokumentów magazynowych, kasowych takich jak WZ, PZ, KW. Duża firma transportowa może wykorzystać system EBI24 jako dodatkowy element wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach jak np. obsługa magazynu, dystrybucja faktur czy generowanie unikalnych raportów. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Sposób adaptacji wybranych funkcji systemu dostępny w wersji Enterprise tutaj.

 • Freelancerzy

  Każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wymieniając dokumenty zarówno z klientami jak i partnerami, podwykonawcami prowadzący działalność usługową, handlową czy nawet produkcyjną może zarządzać wszystkimi poziomami wykonywania swojej pracy od zbierania i katalogowania dokumentów, wystawiania faktur i rachunków, tworzenia niezbędnych pism i druków z gotowych szablonów, zdalnego podpisywania umów niezależnie od formy, zbierania kosztów, przekazywania faktur do biura księgowego a wszystko w wygodny elektroniczny sposób z wykorzystaniem wersji mobilnej. EBI24 pozwoli utrzymać porządek w dokumentach w łatwy, szybki i przyjazny sposób. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Freelancerzy

  Każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wymieniając dokumenty zarówno z klientami jak i partnerami, podwykonawcami prowadzący działalność usługową, handlową czy nawet produkcyjną może zarządzać wszystkimi poziomami wykonywania swojej pracy od zbierania i katalogowania dokumentów, wystawiania faktur i rachunków, tworzenia niezbędnych pism i druków z gotowych szablonów, zdalnego podpisywania umów niezależnie od formy, zbierania kosztów, przekazywania faktur do biura księgowego a wszystko w wygodny elektroniczny sposób z wykorzystaniem wersji mobilnej. EBI24 pozwoli utrzymać porządek w dokumentach w łatwy, szybki i przyjazny sposób. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Księgowi

  Dla biur księgowych EBI24 może stanowić platformę w dwóch płaszczyznach działalności. Z jednej strony podstawowe funkcjonalności jak obsługa dokumentów, podpisywanie zdalne umów drogą elektroniczną, bieżące archiwum mogą wspierać działalność handlowo- usługową firmy księgowej. Z drugiej strony system EBI24 stanowi idealne narzędzie do współpracy z klientami każdego biura rachunkowego i jednoosobowej księgowej. EBI24 pozwoli na utrzymywanie elektronicznego kontaktu z usługobiorcami gdzie każdy klient będzie miał swoje konto w systemie i dzięki niemu drogą elektroniczną przesyłał swoje dokumenty finansowe (przychody, koszty, umowy) do biura. Dostarczanie dokumentów może mieć charakter zbiorczy na koniec miesiąca lub poprzez udzielenie bieżącego dostępu do katalogu ze zabieranymi dokumentami/ fakturami. EBI24 pozwala zachować podstawowe procedury wymagane przez każdego księgowego jak opis faktury czy załączniki. EBI24 posiada również funkcjonalności jak integracja z programami księgowymi czy z bankiem klienta. EBI24 pozwoli na wyeliminowanie opóźnienia w dostarczaniu dokumentów co usprawni i ułatwi pracę i kontakt na linii klient- biuro rachunkowe. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj. Integracje systemu opisane są tutaj.

  Księgowi

  Dla biur księgowych EBI24 może stanowić platformę w dwóch płaszczyznach działalności. Z jednej strony podstawowe funkcjonalności jak obsługa dokumentów, podpisywanie zdalne umów drogą elektroniczną, bieżące archiwum mogą wspierać działalność handlowo- usługową firmy księgowej. Z drugiej strony system EBI24 stanowi idealne narzędzie do współpracy z klientami każdego biura rachunkowego i jednoosobowej księgowej. EBI24 pozwoli na utrzymywanie elektronicznego kontaktu z usługobiorcami gdzie każdy klient będzie miał swoje konto w systemie i dzięki niemu drogą elektroniczną przesyłał swoje dokumenty finansowe (przychody, koszty, umowy) do biura. Dostarczanie dokumentów może mieć charakter zbiorczy na koniec miesiąca lub poprzez udzielenie bieżącego dostępu do katalogu ze zabieranymi dokumentami/ fakturami. EBI24 pozwala zachować podstawowe procedury wymagane przez każdego księgowego jak opis faktury czy załączniki. EBI24 posiada również funkcjonalności jak integracja z programami księgowymi czy z bankiem klienta. EBI24 pozwoli na wyeliminowanie opóźnienia w dostarczaniu dokumentów co usprawni i ułatwi pracę i kontakt na linii klient- biuro rachunkowe. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj. Integracje systemu opisane są tutaj.

 • Lekarze

  System EBI24 w branży medycznej – kliniki, przychodnie czy nawet szpitale idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie podstawowego systemu obsługi pacjentów. Funkcja archiwum wraz z funkcjonalnościami zarządzania dostępem może spełnić funkcję wymaganej od roku 2019 elektronicznej/ cyfrowej dokumentacji medycznej (EDM) takich jak karta leczenia, zgody i inne wymagane dokumenty. Dla małych przychodni takich gabinety stomatologiczne, kilku-gabinetowe przychodnie EBI24 daje możliwość pełnego wsparcia działalności w obszarach tworzenia dokumentów, obsługi faktur, agregacji kosztów, współpracy z biurem księgowym i wiele innych. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Szczegółowy model wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dostępny w modelu Enterprise tutaj.

  Lekarze

  System EBI24 w branży medycznej – kliniki, przychodnie czy nawet szpitale idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie podstawowego systemu obsługi pacjentów. Funkcja archiwum wraz z funkcjonalnościami zarządzania dostępem może spełnić funkcję wymaganej od roku 2019 elektronicznej/ cyfrowej dokumentacji medycznej (EDM) takich jak karta leczenia, zgody i inne wymagane dokumenty. Dla małych przychodni takich gabinety stomatologiczne, kilku-gabinetowe przychodnie EBI24 daje możliwość pełnego wsparcia działalności w obszarach tworzenia dokumentów, obsługi faktur, agregacji kosztów, współpracy z biurem księgowym i wiele innych. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj. Szczegółowy model wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dostępny w modelu Enterprise tutaj.

 • Prawnicy

  EBI24 oferuje szereg funkcjonalności przydatnych w codziennym funkcjonowaniu kancelarii prawnej obsługę bieżącej działalności firmy począwszy od ewidencjonowanej korespondencji, obsługę faktur i wymiany dokumentów z klientami jak podpisywanie umów i zdalny elektroniczny podpis dokumentów (np. umów udzielenia pełnomocnictwa, wystawianie faktur dla klientów). EBI24 może stanowić drugą płaszczyznę wsparcia dla prowadzonej działalności, dzięki któremu można również w bezpieczny i kontrolowany udostępniać klientom wgląd czasowy lub stały do wszystkich lub wybranych dokumentów prowadzonych spraw prawnych i innych. System może stanowić idealne uzupełnienie dla prowadzonych akt jak również spełniać funkcję systemu elektronicznego archiwum dokumentacji. EBI24 zapewni bezpieczny i zdalny dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, pełne szyfrowanie, ochronę przed utratą i zniszczeniem, szybkie wyszukiwanie a przede wszystkim porządek i kontrolę. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj. Szczegółowy model wprowadzenia dokumentacji elektronicznej dla klientów i archiwum akt dostępne są w modelu Enterprise tutaj.

  Prawnicy

  EBI24 oferuje szereg funkcjonalności przydatnych w codziennym funkcjonowaniu kancelarii prawnej obsługę bieżącej działalności firmy począwszy od ewidencjonowanej korespondencji, obsługę faktur i wymiany dokumentów z klientami jak podpisywanie umów i zdalny elektroniczny podpis dokumentów (np. umów udzielenia pełnomocnictwa, wystawianie faktur dla klientów). EBI24 może stanowić drugą płaszczyznę wsparcia dla prowadzonej działalności, dzięki któremu można również w bezpieczny i kontrolowany udostępniać klientom wgląd czasowy lub stały do wszystkich lub wybranych dokumentów prowadzonych spraw prawnych i innych. System może stanowić idealne uzupełnienie dla prowadzonych akt jak również spełniać funkcję systemu elektronicznego archiwum dokumentacji. EBI24 zapewni bezpieczny i zdalny dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, pełne szyfrowanie, ochronę przed utratą i zniszczeniem, szybkie wyszukiwanie a przede wszystkim porządek i kontrolę. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj. Szczegółowy model wprowadzenia dokumentacji elektronicznej dla klientów i archiwum akt dostępne są w modelu Enterprise tutaj.

 • E-commerce, Sklepy internetowe

  EB24 jako elektroniczny obieg dokumentów spełni idealną rolę we wsparciu branży e-handlu elektronicznego – zarówno dużych jak i małych sklepów internetowych i innych formach działalności gospodarczej prowadzonej przez Internet. Wystawianie faktur, faktur korygujących stanowią podstawę działalności każdego sprzedającego. Dzięki EBI24 możesz w łatwy sposób zarządzać fakturami wystawiać, wysyłać. Obsługa zamówień, magazynu, agregacja kosztów jak również wysyłka wszystkich dokumentów do biura księgowego odbywać się mogą bez konieczności ich drukowania. Bardzo przydatną funkcją jest obsługa faktur korygujących, które w systemie EBI24 można wystawić oraz wysłać ekspresowo jak również odesłanie zaakceptowanej faktury następuje błyskawicznie drogą e-mail. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj.

  E-commerce, Sklepy internetowe

  EB24 jako elektroniczny obieg dokumentów spełni idealną rolę we wsparciu branży e-handlu elektronicznego – zarówno dużych jak i małych sklepów internetowych i innych formach działalności gospodarczej prowadzonej przez Internet. Wystawianie faktur, faktur korygujących stanowią podstawę działalności każdego sprzedającego. Dzięki EBI24 możesz w łatwy sposób zarządzać fakturami wystawiać, wysyłać. Obsługa zamówień, magazynu, agregacja kosztów jak również wysyłka wszystkich dokumentów do biura księgowego odbywać się mogą bez konieczności ich drukowania. Bardzo przydatną funkcją jest obsługa faktur korygujących, które w systemie EBI24 można wystawić oraz wysłać ekspresowo jak również odesłanie zaakceptowanej faktury następuje błyskawicznie drogą e-mail. Wszystkie funkcjonalności systemu i dostępne tutaj.

 • Ubezpieczyciele i agencje finansowe

  Podobnie jak w przypadku obsługi biur podróży EBI24 pozwoli uwolnić się od stosów papierów i znaczenie uprości i przyśpieszy obieg dokumentów między pracownikami jak również z klientami. Z EBI24 jest możliwe podpisywanych umów bez konieczności wysyłania pocztą drukowanych egzemplarzy i czekanie na odesłanie przez klienta. Z EBI24 istnieje możliwość zdalnego podpisania umowy tj. wysłania emailem umowy z prośbą o odręczny podpis na dokumencie pdf. Po podpisaniu klient może pobrać i zachować umowę w pdf jak również może ją wydrukować. Taki sposób podpisywania umów znacznie przyśpieszy proces zawierania umów, możliwość ich korekty i obniży koszty całego procesu. Oczywiście EBI24 znacznie usprawni działanie każdej Agencji przez swoje podstawowe funkcje jak obsługa dokumentów, archiwizację i obsługę faktur. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Ubezpieczyciele i agencje finansowe

  Podobnie jak w przypadku obsługi biur podróży EBI24 pozwoli uwolnić się od stosów papierów i znaczenie uprości i przyśpieszy obieg dokumentów między pracownikami jak również z klientami. Z EBI24 jest możliwe podpisywanych umów bez konieczności wysyłania pocztą drukowanych egzemplarzy i czekanie na odesłanie przez klienta. Z EBI24 istnieje możliwość zdalnego podpisania umowy tj. wysłania emailem umowy z prośbą o odręczny podpis na dokumencie pdf. Po podpisaniu klient może pobrać i zachować umowę w pdf jak również może ją wydrukować. Taki sposób podpisywania umów znacznie przyśpieszy proces zawierania umów, możliwość ich korekty i obniży koszty całego procesu. Oczywiście EBI24 znacznie usprawni działanie każdej Agencji przez swoje podstawowe funkcje jak obsługa dokumentów, archiwizację i obsługę faktur. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

 • Wynajem samochodów

  EBI24 pozwala zrewolucjonizować zarządzanie dokumentami w firmie wynajmującej auta. Faktury, podpisywanie umów i protokołów w jednym miejscu i dostępne dla uprawnionych osób on-line. Nowością i dużym ułatwieniem są elektroniczne protokoły wydania/odbioru auta – teraz na tablecie wypełnimy protokół i damy klientowi do podpisu. Podpisana wersja automatycznie zostanie w przekazana do archiwum a klient otrzyma ją na email. Każda wypożyczalnia samochodów może wdrożyć system EBI24 dla jednego rozwiązania takim jak obsługa podpisywania protokołów odbioru lub wykorzystać go w szerokim zakresie dostępnych funkcjonalności jak obsługa dokumentów, obsługa faktur, obsługa filii i wiele więcej. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

  Wynajem samochodów

  EBI24 pozwala zrewolucjonizować zarządzanie dokumentami w firmie wynajmującej auta. Faktury, podpisywanie umów i protokołów w jednym miejscu i dostępne dla uprawnionych osób on-line. Nowością i dużym ułatwieniem są elektroniczne protokoły wydania/odbioru auta – teraz na tablecie wypełnimy protokół i damy klientowi do podpisu. Podpisana wersja automatycznie zostanie w przekazana do archiwum a klient otrzyma ją na email. Każda wypożyczalnia samochodów może wdrożyć system EBI24 dla jednego rozwiązania takim jak obsługa podpisywania protokołów odbioru lub wykorzystać go w szerokim zakresie dostępnych funkcjonalności jak obsługa dokumentów, obsługa faktur, obsługa filii i wiele więcej. Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne tutaj.

Użytkownicy o EBI24

 • Monika Apitz
  (Best Brands)

  System EBI 24 jest genialnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą przenieść firmę na wyższy poziom zarządzania i… zarabiania. Pełna kontrola finansów, dokładne raporty dotyczące każdego projektu i jego rentowności oraz szybki dostęp do każdego dokumentu finansowego czy kadrowego – z każdego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę – wszystko to przekłada się nie tylko na szybkość działania i podejmowania decyzji, ale także na znaczne oszczędności w firmie. Szczerze polecam! Monika Apitz, Dyrektor Generalny, Best Brands PR.

 • Maciej Busche
  (Biuro rachunkowe)

  System EBI 24 wdrożyłem w firmach będących klientami mojego biura rachunkowego. Dokumenty w formie elektronicznej szybko trafiają do zaksięgowania, a dzięki kolorowym etykietom Klient na bieżąco widzi status wprowadzonego dokumentu. Możliwość nadawania etykiet oraz łatwe w obsłudze filtrowanie sprawiają, że można bardzo szybko wyszukać dokument. System uprawnień do katalogów oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że EBI wspiera pracę zarówno w dużych, jak i w mikroprzedsiębiorstwach. Polecam!

 • Izabella Pawlak
  (sklep zdrowiemojapasja.pl)

  Dzięki platformie EBI 24 wszystkie dokumenty mam w jednym miejscu. Archiwum elektroniczne i dostęp on-line pozwalają mi zdalnie zarządzać fakturami i płatnościami. Największą zaletą dla mnie jest to, że dostęp do nich mam bez względu na to gdzie jestem, w biurze, w domu, na wakacjach za granicą.

 • Daniel Bossy

  System Ebi 24 to narzędzie dla osób ceniących szybkość, wygodę oraz prostotę podczas przekazywania, wystawiania oraz archiwizowania dokumentów. Z pewnością jest to narzędzie, które będzie polcene moim kontrahentom.

 • Grzegorz Maliszewski
  (Globcars Sp. z o.o.)

  Dzięki EBI 24 comiesięczny proces rozliczania się z firmami współpracującymi znacznie się skrócił i uporządkował. W końcu faktury są na czas i w jednym miejscu!

Integracje

 • Ikona

  Programy księgowe

  Rewizor, Rachmistrz, Symfonia, Optima, Raks

 • Ikona

  Sytemy bankowe

  Allior, BHP, BZWBK, Citi, ING, mBank, Millenium, PKO BP SA, Getti, Credit Agricole

 • Ikona

  Dziennik zdarzeń

  Pełen audyt wszystkich operacji dokonywanych na Twoim koncie przez Ciebie i uprawnionych użytkowników.

 • Ikona

  Programy księgowe

  Rewizor, Rachmistrz, Symfonia, Optima, Raks

 • Ikona

  Sytemy bankowe

  Allior, BHP, BZWBK, Citi, ING, mBank, Millenium, PKO BP SA, Getti, Credit Agricole

 • Ikona

  Dziennik zdarzeń

  Pełen audyt wszystkich operacji dokonywanych na Twoim koncie przez Ciebie i uprawnionych użytkowników.

 • Ikona

  Programy księgowe

  Rewizor, Rachmistrz, Symfonia, Optima, Raks

 • Ikona

  Sytemy bankowe

  Allior, BHP, BZWBK, Citi, ING, mBank, Millenium, PKO BP SA, Getti, Credit Agricole

 • Ikona

  Dziennik zdarzeń

  Pełen audyt wszystkich operacji dokonywanych na Twoim koncie przez Ciebie i uprawnionych użytkowników.

APLIKACJA MOBILNA

Nowy wymiar działalności