Zdalny podpis elektroniczny – nowa funkcjonalność EBI24

5 czerwca 2017

W odpowiedzi na zapytania klientów EBI24 wprowadził obsługę zdalnego podpisu elektronicznego. Funkcja ta umożliwia zawieranie umów i podpisywanie innych dokumentów przez Internet.

 

System RBI24  może obsługiwać umowy i inne oświadczenia woli na dokumentach stworzonych na bazie   dostępnych szablonów jak również innych własnych dokumentów wprowadzonych do systemu takie jak potwierdzenia odbioru, protokoły, listy przewozowe czy  notatki lub protokoły ze spotkania. Automatyzacja procesu i szybkie podpisywanie online ma przynieść oszczędność czasu i wyeliminować koszty opóźnienia wynikającego z wysyłania dokumentów na odległość pocztą lub przesyłką kurierską.

 

Dzięki tej funkcji system EBI24 daje możliwość dokonywania czynności faktycznych i prawnych, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów   stanowią podpis elektroniczny mimo, że podpis za pośrednictwem EBI nie jest podpisem kwalifikowanym


Wszystkie kolejne czynności związane z przebiegiem procesu podpisania umowy są rejestrowanie i przypisywane do danej osoby (użytkownika lub partnera) oraz konkretnego dokumentu. W przypadku sporu, utrwalenie dokumentu w systemie EBI24 stanowi dowód wiarygodności dokonanych czynności i nie ma żandych podstaw do jego podważenia.

 

EBI24 jest zaufanym miejscem, w którym zostaje utrwalony fakt złożenia oświadczenia woli (podpis elektroniczny) przez konkretną osobę w odniesieniu do konkretnego dokumentu.

Tym samym przy składaniu podpisu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, platforma EBI24 pełni rolę sygnatariusza, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność   dokumentu.

 

EBI24 zmieni Twojego smartfona, tablet lub komputer w nowoczesne narzędzie, dzięki któremu szybko i wygodnie podpiszesz wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je własnoręcznie.