Obsługa Dokumentów - Wirtualny Sekretariat

EBI24 pozwala przenieść obsługę wszystkich dokumentów firmowych w wymiar elektroniczny. Umowy, Faktury (kosztowe, przychodowe), Zamówienia, Oferty, Oświadczenia, Protokoły, Wnioski i wszystkie inne dokumenty w Twojej firmie mogą zamienić swoją postać z formy papierowej na formę elektroniczną. EBI24 porządkuje zarządzanie dokumentami i prace biurowe, usprawnia procesy związane z obsługą dokumentów.

Dzięki EBI24 wszystkie dokumenty mogą być w pełni obsługiwane w wygodny i w pełni zautomatyzowany sposób z każdego miejsca i z dowolnego urządzenia - na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Tworzenie, Przesyłanie, Korygowanie, Podpisywanie, Otrzymywanie i Zbieranie może być teraz dużo prostsze i funkcjonalne.

Wystarczy, że znasz hasło i login do swojego konta, by obsługiwać wszystkie konta swoich firm. Przydzielenie wielu użytkowników do konta EBI24 pozwala na kontrolowany dostęp i przydział zadań dla wskazanych osób w Twojej firmie, jak i poza nią (np. biuro księgowe, prawnik etc). Wszystkie dokumenty są przechowywanie w jednym bezpiecznym miejscu. Dostęp i wyszukiwanie dokumentów jest precyzyjne, szybkie i łatwe.

EBI24 umożliwia zautomatyzowanie procesów tworzenia dokumentów przez wykorzystanie gotowych szablonów dokumentów i automatyczny proces wysyłki zarówno do pracowników Twojej firmy, jak i partnerów zewnętrznych. EBI24 umożliwia również powiązanie dokumentów w tzw. grupy robocze, jak np. umowę z ofertą i z rachunkiem dla ich dalszej łatwiejszej obsługi.

Obsługiwane w ten sposób dokumenty (wysyłane, odbierane i podpisywane umowy) są prawnie wiążące na terenie całej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i w wybranych innych krajach. EBI24 daje nie tylko oszczędności czasu przy obsłudze całego przekroju dokumentów w Twojej firmie, ale przede wszystkim daje wymierne korzyści finansowe (rezygnujesz z drukowania, wysyłania, a także zyskujesz dodatkowe miejsce w biurze). Z wykorzystaniem EBI24 drukujesz tylko to, co naprawdę jest konieczne.

Wyjątkową funkcją EBI24 w zakresie obsługi dokumentów jest możliwość ich elektronicznego podpisywania na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze. Możesz teraz podpisywać myszką, dotykowo lub przy pomocy specjalnego rysika.

Dzięki EBI24 zyskujesz wygodę, oszczędności, kontrolę i bezpieczeństwo w obsłudze dokumentów w Twojej firmie.

Teraz możesz zamienić sekretariat w Twojej firmie z papierowego na elektroniczny.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Dokumentów:

Obsługa dokumentów (wirtualny sekretariat)

 • Tworzenie
 • Przesyłanie
 • Status dokumentu (Wysłane, Odczytane, Odebrane, Przyjęty, Odrzucony, Zaakceptowany, Podpisany)
 • Obieg
 • Zbieranie
 • Katalogowanie
  • Foldery
  • Etykiety
  • Tworzenie własnych pól do opisywania dokumentów (pola tekstowe, daty, liczby, tak/nie, wybór z listy)
  • Dokumenty powiązane (linki pomiędzy dokumentami np. Umowa <-> Zamówienie <-> Faktura <-> Korekta)
  • Załączniki
 • Archiwizacj
 • Import/Eksport
  • CSV/Excel/XML
  • Płatności bankowe
  • EDIFACT
  • Programy księgowe
 • Wyszukiwanie/Filtrowanie dokumentów
  • Po tytułach, opisach
  • Po typach dokumentów
  • Po datach
  • Po kwotach
  • Po klientach, partnerach
  • Po etykietach, folderach
  • Po okresach rozliczeniowych
  • Po polach własnych
 

Obsługa Faktur

EBI24 to system łączący w sobie wszystkie niezbędne funkcje do obsługi faktur. Pozwala na zautomatyzowanie i pełną kontrolę nad obiegiem faktur zarówno przychodowych, jak i kosztowych.

EBI24 daje możliwość wystawiania faktur z użyciem zapisanych danych odbiorców lub przy wykorzystaniu integracji z zewnętrznymi źródłami danych o kontrahentach (CeiDG). Dostarczanie faktur jest niezwykle proste, a przede wszystkim daje pełną kontrolę oraz informację o statusie dokumentu (wysłana, odebrana, zaakceptowana). Przydatną funkcją jest obsługa faktur korygujących. Pozwala ona na wyjątkowe usprawnienie procesu wystawiania i wysyłki oraz potwierdzenia faktury korygującej bez konieczności przesyłania jakichkolwiek dokumentów pocztą.

Obsługa faktur kosztowych w systemie EBI24 również jest prosta i ergonomiczna. Wprowadzanie, skanowanie, opisywanie i zatwierdzanie kosztów jest szybkie i intuicyjne. System EBI24, za pomocą funkcji rozpoznawania tekstu (OCR), potrafi pobierać dane ze skanu faktury dane kontrahenta, NIP, kwotę, stawkę VAT i przypisać do danego konta w systemie. W prosty sposób daje to możliwość skatalogowania i przesłania faktury do właściwych osób, działów. EBI24 daje możliwość szybkiego wprowadzania i delegowania faktur kosztowych, choćby przez zrobienie zdjęcia dokumentu na stacji benzynowej zaraz po jego odebraniu i rozpoczęcie tym samym procedury jego księgowania lub innych procesów firmowych. Każda faktura może być opisywana, zatwierdzana i akceptowana w dowolnym czasie i przez dowolne osoby/ działy. Zarówno faktury jak i inne dokumenty mogą być wprowadzane, zatwierdzane i akceptowane przez dowolnie wskazane osoby. W ten sposób w każdym momencie Ty i inne osoby odpowiedzialne mają pełen obraz i status każdego wprowadzonego kosztu w Twojej firmie.

EBI24 daje możliwość pełnej integracji z najpopularniejszymi systemami księgowo finansowymi, usprawniając przepływ dokumentów pomiędzy nimi i eliminując potrzebę manualnego przepisywania danych.

EBI24 daje Ci możliwość pełnego monitorowania i kontroli obiegu dokumentów zarówno przychodowych, jak i kosztowych, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Faktur:

 • Wystawianie faktur przychodowych
 • Wystawianie duplikatów
 • Obsługa faktur kosztowych
 • Przesyłanie
 • Odbieranie
 • Kwalifikowanie typu kosztów
 • Elektroniczne potwierdzanie odbioru faktur (w tym korygujących)
 • Opisywanie faktur kosztowych
 • Faktury dwujęzyczne
 • Faktury dwuwalutowe
 • Integracje księgowe (partnerzy, faktury przychodowe i kosztowe, rejestry VAT, plany kont)
 • Tworzenie paczek przelewów bankowych
 • Funkcja wykrywania zmian w numerach kont bankowych kontrahentów
 • Obsługa wszystkich typów faktur (Proforma, zaliczkowa, marża, korygująca, odwrócone obciążenie)
 • OCR (wybrane typy faktur, rozpoznawanie partnerów, kwot, dat itp.) Wezwania do zapłaty
 • Przypomnienia o zapłacie
 

Obsługa Umów

System EBI24 umożliwia weryfikację integralności dokumentów oraz wiarygodności podpisu między kontrahentami. Zamiast tworzyć, wypełniać, podpisywać wystarczy skorzystać z dostępnych szablonów lub wprowadzić własny wzór umowy do systemu i wysłać kontrahentowi do podpisu, aby w kilka chwil zakończyć proces zawierania umowy z partnerem nawet w najdalszym zakątku świata.

Z uwagi na trudności technologiczne oraz ogólne koszty wdrożenia kwalifikowanego podpisu cyfrowego, stosuje go tylko niewielka liczba przedsiębiorców. EBI24 daje możliwość obsługi dokumentów wymagających zatwierdzenia i podpisania przez obie strony. Rozwój rynku usług technologicznych, obecnie stosowana legislacja oraz elastyczne podejście administracji publicznej i sądów daje możliwość korzystania w wielu przypadkach z narzędzi nie będących podpisem kwalifikowanym ani profilem zaufanym.

Teraz w EBI24 możesz podpisywać i przesyłać umowy przez Internet z podobnym skutkiem jak podpis kwalifikowany czy profil zaufany, wszędzie tam gdzie nie jest wprost wymagana forma pisemna dokumentu (np. akty notarialne lub dokumenty z zakresu administracji publicznej). Dla typowych dokumentów firmowych, takich jak umowy, rachunki czy faktury, format pdf oraz podpis w formie elektronicznego podpisu odręcznego jest już akceptowany zarówno przez firmy, organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, a przede wszystkim są one akceptowane przez sądy jako materiał dowodowy.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Umów:

 • Tworzenie umów z gotowych szablonów
 • Tworzenie własnych szablonów
 • Adaptacja własnych wzorów
 • Wysyłanie
 • Zdalne podpisywanie (myszką, touchpadem, smartfonem)
 • Zdalna akceptacja
 • Wystawianie rachunków do umów o dzieło i zlecenia
 • Pozwala podpisywać również inne dokumenty.
 

Obsługa Innych typów dokumentów (moduły WZ, PZ, KP, KW)

System EBI24 oferuje także dodatkowe moduły zbliżone do podstawowych funkcjonalności systemów ERP – np. obieg i agregację dokumentów wspomagających procesy logistyczno-magazynowe i kasowe.

Funkcja ta idealnie spełni najważniejsze wymogi dotyczące obiegu tego typu dokumentacji w sposób prosty i przyjazny. Będzie przydatna szczególnie dla małych i średnich firm handlowych i usługowych, uwalniając je od uciążliwej konieczności wieloletniego przechowywania papierowych odpowiedników tych dokumentów.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Innych Typów Dokumentów:

 • Dokumenty magazynowe (WZ, PZ)
 • Dokumenty kasowe (KP/KW)
 • Zlecenia
 • Listy przewozowe (krajowe i międzynarodowe)
 
 
 
 
 

Tworzenie własnych szablonów dokumentów (np. dokumenty częstego wykorzystania)

System EBI24 pozwala na tworzenie i zapisywanie na koncie użytkownika szablonów opracowanych i używanych dla dowolnych dokumentów w jego firmie w celu ich dalszego jednostkowego lub masowego przetwarzania.

Adaptować w formie szablonów można wszelkie dokumenty w postaci PDF takie jak umowy, oferty, zlecenia, rachunki, wnioski, pisma, oświadczenia, dokumenty kadrowe i wiele innych. Po wprowadzeniu dokumentu można go duplikować, udostępniać i wysyłać do dalszego przetwarzania – wypełniania, podpisu, czy choćby opisu. Każdy przetworzony szablon podlega takiej samej obsłudze jak każdy inny dokument w systemie co oznacza, że w danej chwili znamy status każdego stworzonego dokumentu. Wiemy np. czy dokument został wysłany, czy jest zaakceptowany, czy zwrócony i opatrzony komentarzem.

Funkcja wprowadzania szablonów w EBI24 daje możliwość stworzenia procesu automatyzacji obiegu dokumentów masowej dystrybucji takich jak np. umowy z kontrahentami lub pracownikami na podstawie danych finansowych (rozliczenia prowizji), których wynagrodzenie jest zmienne, gdyż przykładowo rozliczane jest na podstawie comiesięcznych wyników.

Wykorzystanie gotowych szablonów znacznie usprawni i przyśpieszy funkcjonowanie każdego działu w firmie, np. działu handlowego w dostarczaniu ofert do klientów i finalizowaniu umów.

Oprócz możliwości tworzenia własnych szablonów EBI24 dostarcza szereg gotowych szablonów najpopularniejszych typów dokumentów używanych w obiegu firmowym.

Jakie szablony o dokumentów obsługuje EBI24 - szczegółowe możliwości Tworzenia Własnych Szablonów dokumentów:

 • Umowy
 • Wnioski
 • Formularze
 • Dowolne inne
 

Archiwizacja

System EBI24 daje możliwość pełnej archiwizacji wszelkich dokumentów Twojej firmy. Do archiwum może być wprowadzony każdy dokument obsługiwany z poziomu platformy EBI24, jak również można do niego wprowadzić wszystkie dokumenty, które do chwili obecnej przechowywane były w formie papierowej. Dokumenty w archiwum można segregować, tworzyć foldery, opatrywać etykietami, jak również opisywać dodatkowymi polami. Tak samo jak w przypadku zwykłej obsługi dokumentów można tworzyć powiązania dokumentów (przykładowo oferta-umowa-zamówienie-rozliczenie-faktura). Wszystkie dane wprowadzone w czasie obsługi i przetwarzania dokumentów, takie jak powiązania, opisy i inne, zostają zachowane w momencie ich archiwizacji.

Elektroniczne archiwum dokumentów to nie tylko porządek, ale przede wszystkim znaczne ułatwienie dotarcia do poszukiwanej informacji, która już uprzednio została zarchiwizowana. Funkcja zaawansowanego wyszukiwania pozwoli odnaleźć każdy, choćby najstarszy dokument w kilka sekund.

Do dokumentów z archiwum, tak samo jak do innych dokumentów, ma dostęp każdy użytkownik konta zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, z każdego miejsca i urządzenia o każdej porze.

Archiwum elektroniczne w EBI24 daje dodatkową gwarancję bezpieczeństwa zachowania dokumentów na długie lata, chroni przed ich utratą z tak prozaicznych powodów jak zalanie, pożar czy kradzież. Daje też pełną gwarancję bezpieczeństwa, że do dokumentów mają dostęp tylko uprawnione osoby.

Obsługa archiwum daje też możliwość szybkiego i wygodnego, zaledwie przy pomocy kilku kliknięć, wysyłania wskazanego dokumentu określonej osobie na jej prośbę lub żądanie (np. świadectwa pracy, umowy zatrudnienia czy PIT-u).

EBI24 zapewnia dodatkowo swoim klientom opcjonalną usługę digitalizacji obecnej dokumentacji – skanowanie, przetwarzanie dokumentacji na formę cyfrową i wprowadzanie ich do systemu EBI24.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Archiwizacji Dokumentów:

 • Przechowywanie dokumentów elektronicznych w chmurze
 • Wprowadzanie własnych dokumentów (pdf, skany, zdjęcia)
 • Aplikacja mobilna
 • Wystawianie faktur
 • Przeglądanie dokumentów
 • Wysyłka
 • Odbiór
 • Skanowanie faktur i paragonów
 • Usługa digitalizacji dokumentów

Raporty

System EBI24 umożliwia generowanie szerokiej gamy raportów. Generowanie raportów odbywa się na podstawie danych znajdujących się w systemie. Użytkownik może w bardzo łatwy sposób tworzyć własne zestawienia i generować wyniki. Raporty mogą mieć postać tabel, wykresów lub zestawień. EBI24 udostępnia ogólną bibliotekę raportów lub umożliwia opracowywanie własnych zestawień na podstawie dostępnych informacji. Wygenerowanie własnego raportu jest proste i intuicyjne dzięki przyjaznemu edytorowi. Każdy raport można wyeksportować do pliku w formacie Excel. EBI24 posiada mechanizm cyklicznego procesu generowania i wysyłki raportów. Raporty można udostępniać wskazanym użytkownikom lub adresatom zewnętrznym.

Tak samo jak w przypadku każdego dokumentu raporty są dostępne na każdym urządzeniu – komputerze, smartfonie itp.

EBI24 to informacja na wyciągnięcie ręki.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Raportowania:

 • Tworzenie własnych raportów
 • Wykresy
 • Tabele wielowymiarowe
 • Eksport do Excela
 • Zestawienia kosztów (miesięczne, kwartalne, roczne, wg typu kosztu, itp.)

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny za pomocą systemu EBI24 umożliwia pełną funkcjonalność obiegu i zarządzania dokumentami elektronicznymi. Platforma EBI24 zapewnia możliwość dokonywania czynności faktycznych i prawnych, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów stanowią podpis elektroniczny. Wszystkie kroki związane z przebiegiem procesu podpisania umowy są rejestrowanie i przypisywane do danej osoby (użytkownika lub partnera) oraz konkretnego dokumentu. W przypadku sporu, utrwalenie dokumentu w systemie EBI24 stanowi dowód wiarygodności dokonanych czynności.

Oznacza to, że w przypadku złożenia podpisu drogą elektroniczną platforma EBI24 pełni rolę sygnatariusza, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność dokumentu podpisanego drogą elektroniczną.

EBI24 jest zaufanym miejscem, w którym zostaje utrwalony fakt złożenia oświadczenia woli (podpis elektroniczny) przez konkretną osobę w odniesieniu do konkretnego dokumentu.

Podstawą prawną przyjęcia skuteczności podpisu złożonego z wykorzystaniem systemu EBI24 jako potwierdzenia zawarcia umowy jest art. 8 Ustawy o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001r.: "Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego".

Tak więc EBI24 ułatwia podpisywanie i obieg umów, jak również pełni rodzaj potwierdzenia zawarcia umowy. Funkcja ta pozwala na podpisywanie i autoryzację także innych dokumentów, jak zamówienia, oferty itp.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Podpisu Elektronicznego:

 • Zdalne podpisywanie umów
 • Zdalne podpisywanie faktur
 • Zdalne podpisywanie innych dokumentów

Zarządzanie dostępem

EBI24 pozwala tworzyć dostęp do dokumentów do oraz umożliwić ich obsługę z podziałem na poszczególnych użytkowników. Każdemu użytkownikowi można przypisać odrębne uprawnienia i role. Można też tworzyć uprawnienia według grup użytkowników, np. księgowość.

W ramach nadawanych uprawnień można także przyznać dostęp do wybranych rodzajów dokumentów lub określonych folderów, a także do dokumentów opatrzonych wybranymi etykietami. EBI24 umożliwia też ograniczenie dostępu do dokumentów w zależności od przypisanego do nich partnera oraz przyznanie uprawnień do dokumentów przypisanych dla wybranych okresów rozliczeniowych.

Uprawnienia mogą być nadawane w obrębie jednego konta lub przyznawane użytkownikom kont zewnętrznych. Można też przyznać uprawnienia do obsługi dokumentu, odbioru faktury czy podpisania umowy osobom, które nie posiadają konta w systemie EBI24.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Zarządzania Dostępem:

 • Definiowanie elastycznych ról użytkowników
  • Po typach dokumentów
  • Po etykietach i folderach
  • Po okresach rozliczeniowych
  • Po partnerach
  • Widoczność pól własnych
 • Dostęp dla księgowości

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z systemu EBI24 ma charakter dwuwymiarowy. Przede wszystkim EBI24 daje gwarancję bezpieczeństwa dla Twoich dokumentów. Nie ma ryzyka utraty żadnego dokumentu – zarówno bieżącego, jak i tego z archiwum. W przypadku pożaru, włamania, zalania biura każdy Twój dokument jest bezpieczny i chroniony, a dane są duplikowane w dwóch różnych odległych od siebie specjalnych elektronicznych centrach danych dedykowanych do archiwizacji danych sensytywnych.

Drugim wymiarem bezpieczeństwa jest zabezpieczenie bieżącego korzystania z systemu EBI24 , dostępu do konta i gwarancja, że nikt inny poza uprawnionymi osobami nie będzie miał możliwości uzyskania wglądu bez Twojej zgody i wiedzy.

W EBI24 dostęp do konta jest objęty gwarancją najwyższego wymiaru zabezpieczenia podobnego do tych stosowanych przez elektroniczne systemy bankowe. System EBI24 wykorzystuje certyfikat SSL za pomocą 256-bitowego klucza, który szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną pomiędzy serwerem a użytkownikiem i uniemożliwia przechwycenie poufnych informacji. Istnieje także możliwość zabezpieczenia danych indywidualnym kontem PUK, które dodatkowo daje gwarancję, że do Twoich danych i dokumentów nie ma możliwości dostępu i ich odzyskania żadna niepowołana osoba. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet administratorzy systemu nie mają dostępu do treści Twoich dokumentów. Tym samym nie ma fizycznej możliwości udostępnienia Twoich dokumentów organom uprawnionym, nawet w przypadku nakazu sądowego czy decyzji urzędu skarbowego bez Twojej wiedzy i zgody.

Uwaga: w przypadku utraty kodu PUK nie ma możliwości odzyskania dostępu dla konta. EBI24 oferuje możliwość opcjonalnej usługi przechowywania backupu dostępu do Twojego konta dla administratorów systemu, aby w przypadku utraty kodu PUK była możliwość odzyskania dostępu konta.

W kwestii bezpieczeństwa korzystanie z EBI24 daje Ci zdecydowaną przewagę w dwóch wymiarach nad pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, jak również nad tradycyjną formą przechowywania i archiwizacji dokumentów.

EBI24 gwarantuje że Twoje dokumenty są bezpieczne pod każdym względem. Bezpieczeństwo i ochrona danych są dla systemu EBI24 podstawowym priorytetem.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Bezpieczeństwa:

 • Dziennik zdarzeń (rejestrowanie każdej zmiany na dokumencie)
 • Bezpieczny dostęp (https, szyfrowanie na czas transferu)
 • Bezpieczne przechowywanie (szyfrowanie indywidualnym kluczem użytkownika na poziome bazy danych). Dokumenty nie mogą zostać odszyfrowane przez osoby trzecie, w tym administratorów systemu EBI
 • Kopie zapasowe szyfrowane)
 • Blokowanie dokumentów przed zmianą lub skasowaniem
 • Możliwość odzyskania skasowanych dokumentów przez 30 dni
 

Wielojęzyczność

System EBI24 odpowiada na oczekiwania i wymogi zglobalizowanego biznesu, w którym coraz częściej przedsiębiorcy prowadzą działalność na skalę międzynarodową i w którym spotyka się zjawisko wielokulturowości partnerów zewnętrznych, a nawet managerów i pracowników jednej firmy. EBI24 daje możliwość obsługi systemu w językach polskim, angielskim i wielu innych oraz daje opcję łatwego przełączania się między wersjami językowymi w ramach jednego konta.

System obsługuje również wielowalutowość w zakresie danych słownikowych, cenników, polityki rabatowej, a także modułu tworzenia szablonów np. ofert i zamówień.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przełączanie między wieloma spółkami/ oddziałami

System EBI24 pozwala również na obsługę kont wielu firm/ działalności/ spółek w ramach jednego loginu użytkownika. Przełączanie się między spółkami jest wygodne i proste, a obsługa i zarządzanie dokumentami kilku i więcej firm w jednym systemie daje jeszcze większą kontrolę i porządek. W ramach poszczególnych spółek możemy wykorzystywać wszystkie funkcjonalności systemu: obsługiwać dokumenty, umowy, faktury, nadawać uprawnienia, tworzyć katalogi i foldery, nadawać etykiety, pola własne i wiele innych.

Podobny podział pracy może być również prowadzony dla przedsiębiorców i managerów, którzy zarządzają firmami wielooddziałowymi, w których każdy oddział lub placówka podlega pełnemu lub częściowemu wyodrębnieniu .

EBI24 pozwala na łatwe i wygodne zarządzanie dokumentami kilku firm lub prowadzonych działalności jednocześnie w jednym miejscu.