Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z systemu EBI24 ma charakter dwuwymiarowy. Przede wszystkim EBI24 daje gwarancję bezpieczeństwa dla Twoich dokumentów. Nie ma ryzyka utraty żadnego dokumentu – zarówno bieżącego, jak i tego z archiwum. W przypadku pożaru, włamania, zalania biura każdy Twój dokument jest bezpieczny i chroniony, a dane są duplikowane w dwóch różnych odległych od siebie specjalnych elektronicznych centrach danych dedykowanych do archiwizacji danych sensytywnych.

Drugim wymiarem bezpieczeństwa jest zabezpieczenie bieżącego korzystania z systemu EBI24 , dostępu do konta i gwarancja, że nikt inny poza uprawnionymi osobami nie będzie miał możliwości uzyskania wglądu bez Twojej zgody i wiedzy.

W EBI24 dostęp do konta jest objęty gwarancją najwyższego wymiaru zabezpieczenia podobnego do tych stosowanych przez elektroniczne systemy bankowe. System EBI24 wykorzystuje certyfikat SSL za pomocą 256-bitowego klucza, który szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną pomiędzy serwerem a użytkownikiem i uniemożliwia przechwycenie poufnych informacji. Istnieje także możliwość zabezpieczenia danych indywidualnym kontem PUK, które dodatkowo daje gwarancję, że do Twoich danych i dokumentów nie ma możliwości dostępu i ich odzyskania żadna niepowołana osoba. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet administratorzy systemu nie mają dostępu do treści Twoich dokumentów. Tym samym nie ma fizycznej możliwości udostępnienia Twoich dokumentów organom uprawnionym, nawet w przypadku nakazu sądowego czy decyzji urzędu skarbowego bez Twojej wiedzy i zgody.

Uwaga: w przypadku utraty kodu PUK nie ma możliwości odzyskania dostępu dla konta. EBI24 oferuje możliwość opcjonalnej usługi przechowywania backupu dostępu do Twojego konta dla administratorów systemu, aby w przypadku utraty kodu PUK była możliwość odzyskania dostępu konta.

W kwestii bezpieczeństwa korzystanie z EBI24 daje Ci zdecydowaną przewagę w dwóch wymiarach nad pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, jak również nad tradycyjną formą przechowywania i archiwizacji dokumentów.

EBI24 gwarantuje że Twoje dokumenty są bezpieczne pod każdym względem. Bezpieczeństwo i ochrona danych są dla systemu EBI24 podstawowym priorytetem.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Bezpieczeństwa:

  • Dziennik zdarzeń (rejestrowanie każdej zmiany na dokumencie)
  • Bezpieczny dostęp (https, szyfrowanie na czas transferu)
  • Bezpieczne przechowywanie (szyfrowanie indywidualnym kluczem użytkownika na poziome bazy danych). Dokumenty nie mogą zostać odszyfrowane przez osoby trzecie, w tym administratorów systemu EBI
  • Kopie zapasowe szyfrowane)
  • Blokowanie dokumentów przed zmianą lub skasowaniem
  • Możliwość odzyskania skasowanych dokumentów przez 30 dni