Obsługa Innych typów dokumentów (moduły WZ, PZ, KP, KW)

System EBI24 oferuje także dodatkowe moduły zbliżone do podstawowych funkcjonalności systemów ERP – np. obieg i agregację dokumentów wspomagających procesy logistyczno-magazynowe i kasowe.

Funkcja ta idealnie spełni najważniejsze wymogi dotyczące obiegu tego typu dokumentacji w sposób prosty i przyjazny. Będzie przydatna szczególnie dla małych i średnich firm handlowych i usługowych, uwalniając je od uciążliwej konieczności wieloletniego przechowywania papierowych odpowiedników tych dokumentów.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Innych Typów Dokumentów:

  • Dokumenty magazynowe (WZ, PZ)
  • Dokumenty kasowe (KP/KW)
  • Zlecenia
  • Listy przewozowe (krajowe i międzynarodowe)