Obsługa Umów

System EBI24 umożliwia weryfikację integralności dokumentów oraz wiarygodności podpisu między kontrahentami. Zamiast tworzyć, wypełniać, podpisywać wystarczy skorzystać z dostępnych szablonów lub wprowadzić własny wzór umowy do systemu i wysłać kontrahentowi do podpisu, aby w kilka chwil zakończyć proces zawierania umowy z partnerem nawet w najdalszym zakątku świata.

Z uwagi na trudności technologiczne oraz ogólne koszty wdrożenia kwalifikowanego podpisu cyfrowego, stosuje go tylko niewielka liczba przedsiębiorców. EBI24 daje możliwość obsługi dokumentów wymagających zatwierdzenia i podpisania przez obie strony. Rozwój rynku usług technologicznych, obecnie stosowana legislacja oraz elastyczne podejście administracji publicznej i sądów daje możliwość korzystania w wielu przypadkach z narzędzi nie będących podpisem kwalifikowanym ani profilem zaufanym.

Teraz w EBI24 możesz podpisywać i przesyłać umowy przez Internet z podobnym skutkiem jak podpis kwalifikowany czy profil zaufany, wszędzie tam gdzie nie jest wprost wymagana forma pisemna dokumentu (np. akty notarialne lub dokumenty z zakresu administracji publicznej). Dla typowych dokumentów firmowych, takich jak umowy, rachunki czy faktury, format pdf oraz podpis w formie elektronicznego podpisu odręcznego jest już akceptowany zarówno przez firmy, organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, a przede wszystkim są one akceptowane przez sądy jako materiał dowodowy.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Obsługi Umów:

  • Tworzenie umów z gotowych szablonów
  • Tworzenie własnych szablonów
  • Adaptacja własnych wzorów
  • Wysyłanie
  • Zdalne podpisywanie (myszką, touchpadem, smartfonem)
  • Zdalna akceptacja
  • Wystawianie rachunków do umów o dzieło i zlecenia
  • Pozwala podpisywać również inne dokumenty.