Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny za pomocą systemu EBI24 umożliwia pełną funkcjonalność obiegu i zarządzania dokumentami elektronicznymi. Platforma EBI24 zapewnia możliwość dokonywania czynności faktycznych i prawnych, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów stanowią podpis elektroniczny. Wszystkie kroki związane z przebiegiem procesu podpisania umowy są rejestrowanie i przypisywane do danej osoby (użytkownika lub partnera) oraz konkretnego dokumentu. W przypadku sporu, utrwalenie dokumentu w systemie EBI24 stanowi dowód wiarygodności dokonanych czynności.

Oznacza to, że w przypadku złożenia podpisu drogą elektroniczną platforma EBI24 pełni rolę sygnatariusza, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność dokumentu podpisanego drogą elektroniczną.

EBI24 jest zaufanym miejscem, w którym zostaje utrwalony fakt złożenia oświadczenia woli (podpis elektroniczny) przez konkretną osobę w odniesieniu do konkretnego dokumentu.

Podstawą prawną przyjęcia skuteczności podpisu złożonego z wykorzystaniem systemu EBI24 jako potwierdzenia zawarcia umowy jest art. 8 Ustawy o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001r.: "Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego".

Tak więc EBI24 ułatwia podpisywanie i obieg umów, jak również pełni rodzaj potwierdzenia zawarcia umowy. Funkcja ta pozwala na podpisywanie i autoryzację także innych dokumentów, jak zamówienia, oferty itp.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Podpisu Elektronicznego:

  • Zdalne podpisywanie umów
  • Zdalne podpisywanie faktur
  • Zdalne podpisywanie innych dokumentów