Raporty

System EBI24 umożliwia generowanie szerokiej gamy raportów. Generowanie raportów odbywa się na podstawie danych znajdujących się w systemie. Użytkownik może w bardzo łatwy sposób tworzyć własne zestawienia i generować wyniki. Raporty mogą mieć postać tabel, wykresów lub zestawień. EBI24 udostępnia ogólną bibliotekę raportów lub umożliwia opracowywanie własnych zestawień na podstawie dostępnych informacji. Wygenerowanie własnego raportu jest proste i intuicyjne dzięki przyjaznemu edytorowi. Każdy raport można wyeksportować do pliku w formacie Excel. EBI24 posiada mechanizm cyklicznego procesu generowania i wysyłki raportów. Raporty można udostępniać wskazanym użytkownikom lub adresatom zewnętrznym.

Tak samo jak w przypadku każdego dokumentu raporty są dostępne na każdym urządzeniu – komputerze, smartfonie itp.

EBI24 to informacja na wyciągnięcie ręki.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Raportowania:

  • Tworzenie własnych raportów
  • Wykresy
  • Tabele wielowymiarowe
  • Eksport do Excela
  • Zestawienia kosztów (miesięczne, kwartalne, roczne, wg typu kosztu, itp.)