Wielojęzyczność

System EBI24 odpowiada na oczekiwania i wymogi zglobalizowanego biznesu, w którym coraz częściej przedsiębiorcy prowadzą działalność na skalę międzynarodową i w którym spotyka się zjawisko wielokulturowości partnerów zewnętrznych, a nawet managerów i pracowników jednej firmy. EBI24 daje możliwość obsługi systemu w językach polskim, angielskim i wielu innych oraz daje opcję łatwego przełączania się między wersjami językowymi w ramach jednego konta.

System obsługuje również wielowalutowość w zakresie danych słownikowych, cenników, polityki rabatowej, a także modułu tworzenia szablonów np. ofert i zamówień.