Zarządzanie dostępem

EBI24 pozwala tworzyć dostęp do dokumentów do oraz umożliwić ich obsługę z podziałem na poszczególnych użytkowników. Każdemu użytkownikowi można przypisać odrębne uprawnienia i role. Można też tworzyć uprawnienia według grup użytkowników, np. księgowość.

W ramach nadawanych uprawnień można także przyznać dostęp do wybranych rodzajów dokumentów lub określonych folderów, a także do dokumentów opatrzonych wybranymi etykietami. EBI24 umożliwia też ograniczenie dostępu do dokumentów w zależności od przypisanego do nich partnera oraz przyznanie uprawnień do dokumentów przypisanych dla wybranych okresów rozliczeniowych.

Uprawnienia mogą być nadawane w obrębie jednego konta lub przyznawane użytkownikom kont zewnętrznych. Można też przyznać uprawnienia do obsługi dokumentu, odbioru faktury czy podpisania umowy osobom, które nie posiadają konta w systemie EBI24.

Jakie funkcjonalności obsługuje EBI24 - szczegółowe funkcje z zakresu Zarządzania Dostępem:

 • Definiowanie elastycznych ról użytkowników
  • Po typach dokumentów
  • Po etykietach i folderach
  • Po okresach rozliczeniowych
  • Po partnerach
  • Widoczność pól własnych
 • Dostęp dla księgowości